Linux: Amministrazione sistema, Documentazione, HowTo, Tutorial, Recensioni, Manuale, Programmi, Software
Linux Command Line - nothing it's impossible by command line!
English - English  Italiano - Italian  Español - Spanish  Français - French  Deutsch - German  Česká republika - Czech Republic  Polski - Polish  Па-беларуску - Byelorussian  中国 - Chinese  Русский - Russian  Português - Brazil Portuguese  فارسی - Persian  ελληνικά - Greek  العربية - Arabic  Indonesia - Indonesian  
 Download offline copy of Linux Command Line Download offline copy
 Zásluhy
  Edit / Translate
 ToDO (Pomozte Nám)
 Licenční podmínky
 O projektu
 
Follow us on...
Join our Linux Facebook Group
Follow us on twitter!
 
News Letter
Přihlásit pro posílání informací o novinkách tohoto dokumentu
 
 
Version
Linux Command Line
version 1.4
Last modified date: 2009-07-03
Created Date: 2008-01-06
 
Home page

Linux Command Line in Česká republika|  Systémové informace  | Vypínání  | Soubory a Adresáře  | Vyhledávání souborů  | Připojování Filesystémů  | Velikosti disků, adresářů a souborů  | Uživatelé a Skupiny  | Práva  | Speciální atributy souboru  | Práce s archivy  | RPM Balíky ( Fedora, Red Hat a podobné)  | Správce balíků YUM  | DEB balíky (Debian, Ubuntu a podobné)  | Správce balíků APT (Debian, Ubuntu a podobné)  | Prohlížení souborů  | Práce s textem  | Konverze znakové sady a souborového formátu  | Analýza souborového systému  | Formát souborového systému  | Souborový systém SWAP  | Zálohování  | CDROM  | Sítě (LAN / WiFi)  | Sítě Microsoft windows (samba)  | IPTABLES (firewall)  | Monitorování a debugging  | Ostatní užitečné příkazy  | Správce balíků Pacman (Arch, Frugalware, ...)  |

Systémové informace

Příkaz Popis
# arch zobrazí architekturu počítače(1)   [man]
# cal 2007 zobrazí kalendář roku 2007   [man]
# cat /proc/cpuinfo zobrazí informace o procesoru (CPU)   [man]
# cat /proc/interrupts zobrazí přerušení (IRQ)   [man]
# cat /proc/meminfo zobrazí využití paměti   [man]
# cat /proc/swaps zobrazí informace o swapu   [man]
# cat /proc/version zobrazí verzi jádra   [man]
# cat /proc/net/dev zobrazí statistiky síťových rozhraní   [man]
# cat /proc/mounts zobrazí připojené filesystémy   [man]
# clock -w uloží datum a čas do BIOSU počítače   [man]
# date zobrazí datum a čas systému   [man]
# date 041217002007.00 nastaví datum and čas - MěsícDenHodinaMinutaRok.Sekunda   [man]
# dmidecode -q zobrazí informace o hardware - (SMBIOS / DMI)   [man]
# hdparm -i /dev/hda zobrazí charakteristiky hard-disku   [man]
# hdparm -tT /dev/sda provede test rychlosti čtení hard-disku   [man]
# lspci -tv zobrazí PCI zařízení   [man]
# lsusb -tv zobrazí USB zařízení   [man]
# uname -m zobrazí architekturu počítače(2)   [man]
# uname -r zobrazí použitou verzi jádra   [man]
 « Nahoru «

Vypínání

Příkaz Popis
# init 0 vypnutí systému(2)   [man]
# logout opuštění sezení (session)   [man]
# reboot restart systému(2)   [man]
# shutdown -h now vypnutí systému(1)   [man]
# shutdown -h 16:30 & plánované vypnutí systému   [man]
# shutdown -c zrušení plánovaného vypnutí systému   [man]
# shutdown -r now restart systému(1)   [man]
# telinit 0 vypnutí systému(3)   [man]
 « Nahoru «

Soubory a Adresáře

Příkaz Popis
# cd /home vstoupí do adresáře '/home'   [man]
# cd .. přejít o úroveň zpět   [man]
# cd ../.. přejít o dvě úrovně zpět   [man]
# cd přejít do domovského adresáře   [man]
# cd ~user1 přejít do domovského adresáře   [man]
# cd - přejít do předchozíhéo adresáře   [man]
# cp file1 file2 kopírování souboru nebo adresáře   [man]
# cp dir/* . zkopíruje všechny soubory adresáře a vynechá současný pracovní adresář   [man]
# cp -a /tmp/dir1 . zkopíruje adresář, vynechá současný pracovní adresář   [man]
# cp -a dir1 dir2 kopírování adresáře   [man]
# cp file file1 zobrazí mime typ souboru   [man]
# iconv -l zobrazí známé kódové stránky systému   [man]
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile zkonvertuje znakovou sadu vstupního souboru a uloží výsledek výstupního souboru.   [man]
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert změní rozlišení všech jpg souborů v aktuálním adresáři a uloží je do podadresáře "thumbs" (používá convert z programu Imagemagick)   [man]
# ln -s file1 lnk1 vytvoří symbolický odkaz na soubor nebo adresář   [man]
# ln file1 lnk1 vytvoří pevný odkaz na soubor nebo adresář   [man]
# ls zobrazí obsah adresáře   [man]
# ls -F zobrazí soubory adresáře   [man]
# ls -l zobrazí detaily souborů a adresářů   [man]
# ls -a zobrazí i skryté soubory   [man]
# ls *[0-9]* zobrazí soubory a adresáře obsahující v názvu číslo   [man]
# lstree zobrazí soubory a adresáře ve stromové struktuře od / (2)   [man]
# mkdir dir1 vytvoří adresář s názvem 'dir1'   [man]
# mkdir dir1 dir2 vytvoří dva adresáře najednou   [man]
# mkdir -p /tmp/dir1/dir2 vytvoření adresářového stromu   [man]
# mv dir1 new_dir přejmenování / přesun souboru nebo adresáře   [man]
# pwd zobrazí cestu momentálně otevřeného adresáře   [man]
# rm -f file1 smazání souboru s názvem 'file1'   [man]
# rm -rf dir1 smazání adresáře 'dir1' a všeho co obsahuje   [man]
# rm -rf dir1 dir2 smazání dvou adresářů i s jejich obsahem najednou   [man]
# rmdir dir1 smazání adresáře s názvem 'dir1'   [man]
# touch -t 0712250000 file1 upraví timestamp souboru nebo adresáře - (YYMMDDhhmm)   [man]
# tree zobrazí soubory a adresáře ve stromové struktuře od / (1)   [man]
 « Nahoru «

Vyhledávání souborů

Příkaz Popis
# find / -name file1 vyhledá soubory nebo adresáře s názvem 'file1' od '/'   [man]
# find / -user user1 vyhledá soubory nebo adresáře patřící uživateli 'user1'   [man]
# find /home/user1 -name \*.bin vyhledá soubory s příponou '. bin' v adresáři '/home/user1'   [man]
# find /usr/bin -type f -atime +100 vyhledá binární soubory, které nebyly použité v posledních 100 dnech   [man]
# find /usr/bin -type f -mtime -10 vyhledá soubory vytvořené nebo změněné za posledních 10 dní   [man]
# find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \; vyhledá soubory s příponou '.rpm' a upraví jim práva   [man]
# find / -xdev -name \*.rpm vyhledá v systému soubory s příponou '.rpm', ale ignoruje odpojitelné svazky (cdrom, usb-disky, ...)   [man]
# locate \*.ps vyhledá soubory s příponou '.ps' - nejdříve spusťte příkaz 'updatedb'   [man]
# whereis halt zobrazí umístění binárního souboru zdrojáku nebo manuálové stránky   [man]
# which halt zobrazí plnou cestu ke spouštěcímu souboru   [man]
 « Nahoru «

Připojování Filesystémů

Příkaz Popis
# fuser -km /mnt/hda2 vynuceně odpojí zařízení když je zaneprázdněné (devivice is busy)   [man]
# mount /dev/hda2 /mnt/hda2 připojí disk s názvem hda2 - ověřte existenci adresáře '/mnt/hda2'   [man]
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy připojí disketovou mechaniku   [man]
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom připojí cdrom / dvdrom   [man]
# mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder připojí cdrw / dvdrom   [man]
# mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder připojí cdrw / dvdrom   [man]
# mount -o loop file.iso /mnt/cdrom připojí iso image   [man]
# mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 připojí souborový systém FAT32 (Windows)   [man]
# mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk připojí usb disk nebo flash disk   [man]
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share připojí sdílený adresář windows   [man]
# umount /dev/hda2 odpojí disk s názvem hda2 - nejdříve opusťte přípojný bod '/mnt/hda2'   [man]
# umount -n /mnt/hda2 odpojí přípojný bod bez zápisu do /etc/mtab - použitelné když je soubor jen pro čtení nebo je hard disk plný   [man]
 « Nahoru «

Velikosti disků, adresářů a souborů

Příkaz Popis
# df -h zobrazí seznam připojených oddílů (partitions)   [man]
# dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n zobrazí velikost instalovaných deb balíčků setříděnou podle velikosti (ubuntu, debian, ...)   [man]
# du -sh dir1 zobrazí kolik místa zabírá adresář 'dir1'   [man]
# du -sk * | sort -rn zobrazí velikost souborů a adresářů seřazenou podle velikosti   [man]
# ls -lSr |more zobrazí velikost souborů a adresářů seřazenou podle velikosti   [man]
# rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n zobrazí velikost instalovaných rpm balíčků setříděnou podle velikosti (fedora, redhat, ...)   [man]
 « Nahoru «

Uživatelé a Skupiny

Příkaz Popis
# chage -E 2005-12-31 user1 nastaví kdy vyprší heslo uživatele user1   [man]
# groupadd [group] vytvoří novou skupinu   [man]
# groupdel [group] smaže skupinu   [man]
# groupmod -n moon sun přejmenuje skupinu   [man]
# grpck ověří správnost souboru '/etc/group' a existenci skupin   [man]
# newgrp - [group] přihlásí se do nové skupiny, změní výchozí skupinu nově vytvářených souborů   [man]
# passwd změní heslo   [man]
# passwd user1 změní heslo uživatele user1 (přihlašte se jako root)   [man]
# pwck ověří správnost souboru '/etc/passwd' a existenci uživatelů   [man]
# useradd -c "User Linux" -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 vytvoří nového uživatele a přiřadí ho do skupiny "admin"   [man]
# useradd user1 vytvoří nového uživatele   [man]
# userdel -r user1 smaže uživatele ('-r' odstraní i domovský adresář)   [man]
# usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 změní atributy uživatele   [man]
 « Nahoru «

Práva

Příkaz Popis
# chgrp group1 file1 změní skupinu souboru 'file1'   [man]
# chmod ugo+rwx directory1 nastaví práva pro čtení (r), zápis (w) a přístup (x) uživateli (u) skupině (g) a ostatním (o)   [man]
# chmod go-rwx directory1 odebere právo na čtení (r), zápis (w) a přístup (x) skupině (g) a ostatním (o)   [man]
# chmod u+s /bin/file1 nastaví souboru SUID bit - uživatel, který spustí soubor dostane stejná oprávnění jako vlastník souboru   [man]
# chmod u-s /bin/file1 odebere souboru SUID bit   [man]
# chmod g+s /home/public nastaví adresáři SGID bit - podobné jako SUID, ale pro adresář   [man]
# chmod g-s /home/public odebere adresáři SGID bit   [man]
# chmod o+t /home/public nastaví adresáři STIKY bit - povolí mazání pouze legitimním vlastníkům   [man]
# chmod o-t /home/public odebere adresáři STIKY bit   [man]
# chown user1 file1 změní vlastníka souboru   [man]
# chown -R user1 directory1 změní vlastníka adresáře a všeho co obsahuje   [man]
# chown user1:group1 file1 změní uživatele a skupinu souboru 'file1'   [man]
# find / -perm -u+s zobrazí všechny soubory v systému s nastaveným SUID bitem   [man]
# ls -lh zobrazí práva   [man]
# ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS rozdělí terminal na 5 sloupců   [man]
 « Nahoru «

Speciální atributy souboru

Příkaz Popis
# chattr +a file1 nastaví souboru zápis pouze pro přidávání   [man]
# chattr +c file1 dovolí, aby byl soubor automaticky komprimován / dekomprimován jádrem systému   [man]
# chattr +d file1 nastaví soubor pro vynechání ze zálohování pomocí programu Dump   [man]
# chattr +i file1 nastaví soubor jako neměnný (nemůže být odstraněn, upraven, přejmenován a ani na něj není možné vytvořit odkaz)   [man]
# chattr +s file1 nastaví souboru bezpečné mazání   [man]
# chattr +S file1 nastaví zapsání změn souboru v synchronním módu pomocí sync   [man]
# chattr +u file1 nastaví souboru možnost být obnoven   [man]
# lsattr zobrazí speciální atributy   [man]
 « Nahoru «

Práce s archivy

Příkaz Popis
# bunzip2 file1.bz2 rozbalí soubor 'file1.bz2'   [man]
# bzip2 file1 zabalí soubor 'file1'   [man]
# gunzip file1.gz rozbalí soubor 'file1.gz'   [man]
# gzip file1 zabalí soubor 'file1'   [man]
# gzip -9 file1 zabalí soubor v maximálním kompresním poměru   [man]
# rar a file1.rar test_file vytvoří archiv pomocí programu rar s názvem 'file1.rar'   [man]
# rar a file1.rar file1 file2 dir1 zabalí soubory 'file1', 'file2' a adresář 'dir1' dohromady   [man]
# rar x file1.rar rozbalí rar archiv   [man]
# tar -cvf archive.tar file1 vytvoří nezabalený tar archiv   [man]
# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 vytvoří archiv obsahující 'file1', 'file2' a 'dir1'   [man]
# tar -tf archive.tar zabrazí obsah archivu   [man]
# tar -xvf archive.tar rozbalí tar archiv   [man]
# tar -xvf archive.tar -C /tmp rozbalí tar archiv do adresáře '/tmp'   [man]
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 vytvoří komprimovaný bzip2 soubor obsahující tar archiv   [man]
# tar -xvfj archive.tar.bz2 rozbalí komprimovaný bzip2 soubor včetně tar archivu   [man]
# tar -cvfz archive.tar.gz dir1 vytvoří gzip soubor obsahující tar archiv   [man]
# tar -xvfz archive.tar.gz rozbalí komprimovaný gzip soubor včetně tar archivu   [man]
# unrar x file1.rar rozbalí rar archiv   [man]
# unzip file1.zip rozbalí zip archiv   [man]
# zip file1.zip file1 vytvoří archiv programem zip   [man]
# zip -r file1.zip file1 file2 dir1 zabalí několik souborů a adresářů dohromady   [man]
 « Nahoru «

RPM Balíky ( Fedora, Red Hat a podobné)

Příkaz Popis
# rpm -ivh [package.rpm] nainstaluje rpm balíkk   [man]
# rpm -ivh --nodeeps [package.rpm] nainstaluje rpm balík bez závislostí   [man]
# rpm -U [package.rpm] aktualizace rpm balíku bez úpravy konfiguračních souborů   [man]
# rpm -F [package.rpm] zaktualizuje rpm balík pouze pokud je již nainstalován   [man]
# rpm -e [package] odinstaluje rpm balík   [man]
# rpm -qa zobrazí všechny nainstalované rpm balíky   [man]
# rpm -qa | grep httpd zobrazí všechny rpm balíky obsahující v názvu "httpd"   [man]
# rpm -qi [package] zobrazí informace o nainstalovaném balíku   [man]
# rpm -qg "System Environment/Daemons" zobrazí rpm balíčky ze skupiny "System Environment/Daemons"   [man]
# rpm -ql [package] zobrazí seznam souborů nainstalovaného rpm balíku   [man]
# rpm -qc [package] zobrazí seznam konfiguračních souborů nainstalovaného rpm balíku   [man]
# rpm -q [package] --whatrequires zobrazí seznam závislostí rpm balíku   [man]
# rpm -q [package] --whatprovides zobrazí způsobilost rpm balíku   [man]
# rpm -q [package] --scripts zobrazí skript který se provádí v průběhu instalování / odinstalování   [man]
# rpm -q [package] --changelog zobrazí historii revizí rpm balíku   [man]
# rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf zobrazí který balík patří k zadanému souboru   [man]
# rpm -qp [package.rpm] -l zobrazí seznam souborů rpm balíku, který není v systému nainstalován   [man]
# rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY vloží veřejný klíč (public-key)   [man]
# rpm --checksig [package.rpm] ověří integritu rpm balíku   [man]
# rpm -qa gpg-pubkey ověří integritu všech nainstalovaných rpm balíků   [man]
# rpm -V [package] zkontroluje velikost souboru, práva, typ, vlastníka, skupinu, MD5 součet a čas poslední modifikace   [man]
# rpm -Va zkontroluje všechny nainstalované rpm balíky - používat opatrně   [man]
# rpm -Vp [package.rpm] ověří nenainstalovaný rpm balík   [man]
# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/[package.rpm] nainstaluje rpm balík vytvořený ze zdrojáku   [man]
# rpm2cpio [package.rpm] | cpio --extract --make-directories *bin* rozbalí spouštěcí soubor z rpm balíku   [man]
# rpmbuild --rebuild [package.src.rpm] vytvoří rpm balík ze zdrojového rpm ('src.rpm')   [man]
 « Nahoru «

Správce balíků YUM

Příkaz Popis
# yum -y install [package] stáhne a nainstaluje rpm balík   [man]
# yum localinstall [package.rpm] nainstaluje rpm balík, pokusí se vyřešit všechny závislosti, použije vaše repozitáře   [man]
# yum -y update zaktualizuje všechny nainstalované rpm balíky   [man]
# yum update [package] zaktualizuje rpm balík   [man]
# yum remove [package] odebere rpm balík   [man]
# yum list zobrazí seznam všech nainstalovaných balíků   [man]
# yum search [package] vyhledá balík v repozitáři   [man]
# yum clean [package] vymaže z rpm cache stáhnuté balíky   [man]
# yum clean headers vymaže všechny hlavičkové soubory, které systém používá pro nalezení závislostí   [man]
# yum clean all vymaže z cache stáhnuté balíky a hlavičkové soubory   [man]
 « Nahoru «

DEB balíky (Debian, Ubuntu a podobné)

Příkaz Popis
# dpkg -i [package.deb] nainstaluje vybraný balík   [man]
# dpkg -r [package] odebere balík ze systému   [man]
# dpkg -l zobrazí všechny nainstalované balíky   [man]
# dpkg -l | grep httpd zobrazí všechny balíky jejichž jméno obsahuje "httpd"   [man]
# dpkg -s [package] získá informace o konkrétním nainstalovaném balíku   [man]
# dpkg -L [package] zobrazí seznam souborů, které jsou v balíku obsaženy   [man]
# dpkg --contents [package.deb] zobrazí seznam souborů obsažených v ještě nenainstalovaném balíku   [man]
# dpkg -S /bin/ping ověří, který balík patří danému souboru   [man]
 « Nahoru «

Správce balíků APT (Debian, Ubuntu a podobné)

Příkaz Popis
# apt-cache search [package] zobrazí seznam balíků odpovídajících řetězci "searched-packages"   [man]
# apt-cdrom install [package] nainstaluje / povýší balík z CD-ROMu   [man]
# apt-get install [package] nainstaluje / povýší balík   [man]
# apt-get update aktualizuje seznam balíků   [man]
# apt-get upgrade aktualizuje nainstalované balíky   [man]
# apt-get remove [package] odinstaluje balík   [man]
# apt-get check ověří splnění závislostí   [man]
# apt-get clean vymaže všechny stažené balíky z cache   [man]
 « Nahoru «

Správce balíků Pacman (Arch, Frugalware, ...)

Příkaz Popis
# pacman -S name Nainstaluje balíček 'name' i se závislostmi   [man]
# pacman -R name Odstraní balíček 'name' (všechny jeho soubory)   [man]
 « Nahoru «

Prohlížení souborů

Příkaz Popis
# cat file1 zobrazí obsah souboru počínaje první řádkou   [man]
# head -2 file1 zobrazí první dva řádky souboru   [man]
# less file1 stejné jako předchozí, ale souborem je možno procházet i zpětně   [man]
# more file1 zobrazí soubor a mužní jeho procházení   [man]
# tac file1 zobrazí obsah souboru počínaje poslední řádkou   [man]
# tail -2 file1 zobrazí poslední 2 řádky souboru   [man]
# tail -f /var/log/messages zobrazuje v reálném čase řádky přidávané na konec souboru   [man]
 « Nahoru «

Práce s textem

Příkaz Popis
# cat example.txt | awk 'NR%2==1' odstraní ze souboru example.txt všechny sudé řádky   [man]
# echo a b c | awk '{print $1}' zobrazí první sloupec řádku   [man]
# echo a b c | awk '{print $1,$3}' zobrazí první a třetí sloupec řádku   [man]
# cat -n file1 spočítá řádky souboru   [man]
# comm -1 file1 file2 porovná obsah dvou souborů smazáním pouze neduplicitních řádek z 'file1'   [man]
# comm -2 file1 file2 porovná obsah dvou souborů smazáním pouze neduplicitních řádek z 'file2'   [man]
# comm -3 file1 file2 porovná obsah dvou souborů smazáním pouze řádek objevivších se v obou souborech   [man]
# diff file1 file2 najde rozdíly mezi soubory   [man]
# grep Aug /var/log/messages Vyhledá slovo "Aug" v souboru '/var/log/messages'   [man]
# grep ^Aug /var/log/messages Vyhledá slova začínající "Aug" v souboru '/var/log/messages'   [man]
# grep [0-9] /var/log/messages vybere ze souboru '/var/log/messages' všechny řádky obsahující čísla   [man]
# grep Aug -R /var/log/* vyhledá řetězec "Aug" v adresáři '/var/log' a vnořených   [man]
# paste file1 file2 spojí obsahy dvou souborů zarovnané do sloupců   [man]
# paste -d '+' file1 file2 spojí obsahy dvou souborů zarovnané do sloupců s '+' jako oddělovačem uprostřed   [man]
# sdiff file1 file2 najde rozdíly mezi soubory a zobrazí je, podobné jako "diff"   [man]
# sed 's/string1/string2/g' example.txt nahradí "string1" řetězcem "string2" v example.txt   [man]
# sed '/^$/d' example.txt odstraní ze souboru example.txt všechny prázdné řádky   [man]
# sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt odstraní komentáře a prázdné řádky ze souboru example.txt   [man]
# sed -e '1d' exampe.txt smaže ze souboru example.txt první řádek   [man]
# sed -n '/string1/p' zobrazí pouze řádky obsahující slovo "string1"   [man]
# sed -e 's/ *$//' example.txt zobrazí prázdné znaky z konce každého řádku   [man]
# sed -e 's/string1//g' example.txt smaže z textu pouze slovo "string1" a zbytek nechá na pokoji   [man]
# sed -n '1,5p' example.txt vypíše řádky 1 až 5 souboru example.txt   [man]
# sed -n '5p;5q' example.txt vypíše řádek 5 souboru example.txt   [man]
# sed -e 's/00*/0/g' example.txt nahradí více nul jedinou   [man]
# sort file1 file2 seřadí obsah dvou souborů   [man]
# sort file1 file2 | uniq seřadí obsah dvou souborů a ignoruje duplikující řádky   [man]
# sort file1 file2 | uniq -u seřadí obsah dvou souborů a zobrazí pouze neduplicitní řádky   [man]
# sort file1 file2 | uniq -d seřadí obsah dvou souborů a zobrazí pouze duplicitní řádky   [man]
# echo 'word' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' prohodí malá písmena za velká   [man]
 « Nahoru «

Konverze znakové sady a souborového formátu

Příkaz Popis
# dos2unix filedos.txt fileunix.txt konvertuje souborový formát z MSDOSu do UNIXu   [man]
# recode ..HTML < page.txt > page.html zkonvertuje textový soubor do html   [man]
# recode -l | more zobrazí všechny dostupné konverze formátu   [man]
# unix2dos fileunix.txt filedos.txt konvertuje souborový formát z UNIXu do MSDOSu   [man]
 « Nahoru «

Analýza souborového systému

Příkaz Popis
# badblocks -v /dev/hda1 vyhledá chybné bloky na disku hda1   [man]
# dosfsck /dev/hda1 opravit / zkontrolovat integritu souborového systému dos na disku hda1   [man]
# e2fsck /dev/hda1 opravit / zkontrolovat integritu souborového systému ext2 na disku hda1   [man]
# e2fsck -j /dev/hda1 opravit / zkontrolovat integritu souborového systému ext3 na disku hda1   [man]
# fsck /dev/hda1 opravit / zkontrolovat integritu souborového systému linux na disku hda1   [man]
# fsck.ext2 /dev/hda1 opravit / zkontrolovat integritu souborového systému ext2 na disku hda1   [man]
# fsck.ext3 /dev/hda1 opravit / zkontrolovat integritu souborového systému ext3 na disku hda1   [man]
# fsck.vfat /dev/hda1 opravit / zkontrolovat integritu souborového systému fat na disku hda1   [man]
# fsck.msdos /dev/hda1 opravit / zkontrolovat integritu souborového systému dos na disku hda1   [man]
 « Nahoru «

Formát souborového systému

Příkaz Popis
# fdformat -n /dev/fd0 naformátuje disketu   [man]
# mke2fs /dev/hda1 vytvoří souborový systém typu linux ext2 na oddílu hda1   [man]
# mke2fs -j /dev/hda1 vytvoří souborový systém typu linux ext3 (se žurnálem) na oddílu hda1   [man]
# mkfs /dev/hda1 vytvoří souborový systém typu linux na oddílu hda1   [man]
# mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1 vytvoří souborový systém typu FAT32   [man]
# mkswap /dev/hda3 vytvoří souborový systém typu swap   [man]
 « Nahoru «

Souborový systém SWAP

Příkaz Popis
# mkswap /dev/hda3 vytvoří souborový systém typu swap   [man]
# swapon /dev/hda3 aktivuje nový oddíl swapu   [man]
# swapon /dev/hda2 /dev/hdb3 aktivuje nové oddíly swapu   [man]
 « Nahoru «

Zálohování

Příkaz Popis
# find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2 nalezne všechny soubory s příponou '.log' a vytvoří z nich archiv bzip2   [man]
# find /home/user1 -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents nalezne a zkopíruje všechny soubory s příponou '.txt' z jednoho adresáře do druhého   [man]
# dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz' zazálohuje přes ssh lokální disk na vzdáleném stroji   [man]
# dd if=/dev/sda of=/tmp/file1 zazálohuje obsah disku do souboru   [man]
# dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 zkopíruje MBR (Master Boot Record) na disketu   [man]
# dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1 obnoví MBR ze zálohy uložené na disketě   [man]
# dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home vytvoří zálohu adresáře '/home'   [man]
# dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home vytvoří inkrementální zálohu adresáře '/home'   [man]
# restore -if /tmp/home0.bak interaktivně obnoví zálohu   [man]
# rsync -rogpav --delete /home /tmp synchronizace mezi adresáři   [man]
# rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp rsync přes SSH tunel   [man]
# rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local synchronizuje vzdálený adresář s lokálním přes ssh s využitím komprese   [man]
# rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public synchronizuje lokální adresář se vzdáleným přes ssh s využitím komprese   [man]
# tar -Puf backup.tar /home/user vytvoří inkrementální zálohu adresáře '/home/user'   [man]
# ( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p' zkopíruje přes ssh obsah adresáře do vzdáleného adresáře   [man]
# ( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p' zkopíruje přes ssh lokální adresář do vzdáleného adresáře   [man]
# tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf - ) lokální kopie zachovávající práva a odkazy z adresáře do jiného   [man]
 « Nahoru «

CDROM

Příkaz Popis
# cd-paranoia -B ripne audio stopy z CD do souborů wav   [man]
# cd-paranoia -- ripne první 3 audio stopy z CD do souborů wav   [man]
# cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force vymaže přepisovatelné CD   [man]
# cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso vypálí obraz ISO   [man]
# gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom - vypálí zkomprimovaný obraz ISO   [man]
# cdrecord --scanbus oscanuje sběrnici pro identifikaci kanálu SCSI   [man]
# dd if=/dev/hdc | md5sum provede md5sum na zařízení jako CD   [man]
# mkisofs /dev/cdrom > cd.iso vytvoří na disku obraz ISO   [man]
# mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz vytvoří na disku zkomprimovaný ISO obraz   [man]
# mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V vytvoří z adresáře obraz ISO   [man]
# mount -o loop cd.iso /mnt/iso připojí obraz ISO   [man]
 « Nahoru «

Sítě (LAN / WiFi)

Příkaz Popis
# dhclient eth0 aktivuje interface 'eth0' v módu dhcp   [man]
# ethtool eth0 zobrazí statistiku síťové karty 'eth0'   [man]
# host www.example.com vyhledá hostname pro přiřazení jména IP adrese a naopak(1)   [man]
# hostname zobrazí jméno systému   [man]
# ifconfig eth0 zobrazit nastavení síťové karty typu ethernet   [man]
# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 nastaví IP adresu   [man]
# ifconfig eth0 promisc přepne 'eth0' do promiskuitního módu pro zachycování paketů (sniffing)   [man]
# ifdown eth0 deaktivuje interface 'eth0'   [man]
# ifup eth0 aktivuje interface 'eth0'   [man]
# ip link show zobrazí stav všech síťových rozhraní   [man]
# iwconfig eth1 zobrazí parametry bezdrátového rozhraní (wifi)   [man]
# iwlist scan prohledá a zobrazí dostupné bezdrátové sítě   [man]
# mii-tool eth0 zobrazí stav připojení 'eth0'   [man]
# netstat -tup zobrazí všechny aktivní síťová spojení a jejich PID   [man]
# netstat -tupl zobrazí všechny naslouchající síťové služby a zobrazí jejich PID   [man]
# netstat -rn zobrazí routovací tabulku, podobné příkazu "route -n"   [man]
# nslookup www.example.com vyhledá hostname pro přiřazení jména IP adrese a naopak(2)   [man]
# route -n zobrazí routovací tabulku   [man]
# route add -net 0/0 gw IP_Gateway nastaví výchozí bránu   [man]
# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1 nastaví statickou cestu pro dosažení sítě '192.168.0.0/16'   [man]
# route del 0/0 gw IP_gateway odebere statickou cestu   [man]
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward aktivuje routování IP   [man]
# tcpdump tcp port 80 zobrazí všechen HTTP provoz   [man]
# whois www.example.com vyhledá informace o doméně pomocí Whois databázi   [man]
 « Nahoru «

Sítě Microsoft windows (samba)

Příkaz Popis
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share připojí nasdílenou složku windows   [man]
# nbtscan ip_addr vyhledá a zobrazí netbios informace o ip adrese   [man]
# nmblookup -A ip_addr vyhledá a zobrazí netbios informace o ip adrese   [man]
# smbclient -L ip_addr/hostname zobrazí nasdílené složky vzdáleného windows systému   [man]
# smbget -Rr smb://ip_addr/share podobné wgetu, umožní stáhnout soubory z windows systému přes smb   [man]
 « Nahoru «

IPTABLES (firewall)

Příkaz Popis
# iptables -t filter -L zobrazí všechny fronty filtrovací tabulky   [man]
# iptables -t nat -L zobrazí všechny fronty tabulky NAT   [man]
# iptables -t filter -F vymaže všechna pravidla z filtrovací tabulky   [man]
# iptables -t nat -F vymaže všechna pravidla z tabulky NAT   [man]
# iptables -t filter -X vymaže všechny fronty vytvořené uživatelem   [man]
# iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport telnet -j ACCEPT povolí příchozí telnet spojení (vstupní fronta = INPUT)   [man]
# iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport http -j DROP zablokuje odchozí HTTP spojení (výsupní fronta = OUTPUT)   [man]
# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport pop3 -j ACCEPT povolí POP3 spojení to forward chain   [man]
# iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-prefix zapne logování na vstupní frontě   [man]
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE nastaví PAT (Port Address Traslation) na rozhraní eth0, maskuje odchozí pakety   [man]
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22 přesměruje pakety adresované jednomu klientu jinému   [man]
 « Nahoru «

Monitorování a debugging

Příkaz Popis
# free -m zobrazí stav paměti RAM v megabajtech   [man]
# kill -9 process_id vynuceně ukončí proces (zadejte číslo procesu PID)   [man]
# kill -1 process_id donutí proces k znovunačtení konfigurace   [man]
# last reboot zobrazí historii restartů   [man]
# lsmod zobrazí načtené moduly jádra   [man]
# lsof -p process_id zobrazí seznam souborů otevřených zadaným procesem   [man]
# lsof /home/user1 zobrazí seznam souborů otevřených programem v zadané cestě   [man]
# ps -eafw zobrazí běžící procesy   [man]
# ps -e -o pid,args --forest hierarchicky zobrazí běžící procesy   [man]
# pstree zobrazí běžící procesy jako strom   [man]
# smartctl -A /dev/hda sledování spolehlivosti hard-disku pomocí S.M.A.R.T.   [man]
# smartctl -i /dev/hda zkontroluje jestliže je u disku zapnuta SMART podpora   [man]
# strace -c ls >/dev/null zobrazí systémová volání odesílaná a přijímaná procesem (debug)   [man]
# strace -f -e open ls >/dev/null zobrazí volání knihoven   [man]
# tail /var/log/dmesg zobrazí události jádra   [man]
# tail /var/log/messages zobrazí systémové události   [man]
# top zobrazí procesy které nejvíce zatěžují CPU   [man]
# watch -n1 'cat /proc/interrupts' v reálném čase zobrazí prřerušení   [man]
 « Nahoru «

Ostatní užitečné příkazy

Příkaz Popis
# alias hh='history' nastavit alias pro příkaz - hh = history   [man]
# apropos ...keyword zobrazí seznam příkazů, které mají něco společného s klíčovým slovem. Vhodné pokud víte, co má program dělat ale nevíte jméno příkazu   [man]
# chsh příkaz na změnu přihlašovacího shellu   [man]
# chsh --list-shells příkaz pro zjištění pripojení do jiného shellu   [man]
# gpg -c file1 zašifrovat soubor pomocí GNU Privacy Guard   [man]
# gpg file1.gpg dešifrovat soubor pomocí GNU Privacy Guard   [man]
# ldd /usr/bin/ssh ukázat knihovny, které potřebuje program ssh   [man]
# man ping zobrazí manuálové stránky např. příkazu ping – použijte paramter '-k' pro nalezení příbuzných příkazů   [man]
# mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r` vytvoří bootovací disketu   [man]
# wget -r www.example.com stáhne kompletní web stránky   [man]
# wget -c www.example.com/file.iso stahovat soubor s možností zastavit a později obnovit stahování   [man]
# echo 'wget -c www.example.com/files.iso' | at 09:00 začít stahovat soubor ve stanovenou dobu   [man]
# whatis ...keyword zobrazí co daný program provádí   [man]
# who -a ukáže, kdo je přihlášen, čas posledního startu, mrtvé procesy, systémové přihlašovací procesy, aktivní procesy spuštěné pomocí init, současný runlevel, poslední změnu systémového času   [man]
 « Nahoru «

Přeložil: Radek Tříška  | 
become translator!
Social Bookmarking
Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Furl Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Information
 
 
Kde není uvedeno jinak je obsah LinuxCmd.org licencován pomocí Licence Creative Commons 2.5 AttributionExcept
Free Distribution if provided Authors and, Not Commercial purposes and, Not Derivated Works 2.5
LinuxGuide.it | Licenční podmínky | Privacy Policies  Přečtěte si Creative Commons licenci pro zjištění jak sdílet obsah LinuxCmd.org Our sponsors | Become sponsor
Použitá loga a ochranné známky patří jejich legitimním vlastníkům